...

Drostanolone propionate 100

50.00

Drostanolone propionate 100 (Drostanolone Propionate) 10ml maakt deel uit van de dihydrotestosteron (DHT) familie. MAST P 100 (Drostanolone Propionaat) wordt voornamelijk in de medische wereld gebruikt voor het verlagen van het cholesterolgehalte en als antineoplastisch middel bij de behandeling van sommige vormen van kanker.

Categorieën: ,
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.